Thẻ Tín Dụng USB

499.000₫
Thẻ tín dụng USB từ 4GB đến 64GB nhỏ gọn, cho phép bạn mang theo mọi nơi

1234561